IPA logo crest color

International Police Association

Belgian Section

Driekleur België

Beste vrienden,

In bijlage vindt U het programma van twee reizen georganiseerd door IPA LUIK.

De eerste in Cuba vanaf 11 tot 22 november 2021 (reis meerdere malen uitgesteld vanwege COVID-19)

De tweede in Jordanië en Israël vanaf 14 (of 16) tot 25 (of 27) mei 2022.

Er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar voor beide reizen.

Uitleg ter plaats door gidsen in het Frans maar ik ben ervan overtuigd dat veel Nederlandstalige vrienden Frans goed begrijpen. 

Wat de reis naar Jordanië-Israël betreft, zullen wij een aparte groep met gids in het Nederlands vormen als het aantal Nederlandstalige deelnemers groter is dan 20.

De gidsen spreken ook Engels.

Mag ik U vragen deze programma’s aan uw leden en sympathisanten over te maken ?

Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten

André NICOLAS

Voorzitter IPA LUIK