IPA logo crest color

International Police Association

Belgian Section

Driekleur België

In de bijlage vindt u een persartikel uit de krant "La Dernière Heure" over
de inhuldiging van het IPA Liège meeting room-museum op 07.03.2023.

Ik wil de vertegenwoordigers van de provinciale secties IPA Brabant-Brussel
(M. Verhulst), IPA Limburg (JL Patteet), de Régionale de Charleroi (M.
Loquet en M. Hermans) bedanken voor hun aanwezigheid.

Evenals de voorzitters van de secties Oost-Vl, West-Vl, Antwerpen, Limburg,
Namen voor hun tekens van sympathie.

Vertegenwoordigers van de EUREGIO IPA (Limburg-Zuid, Limburg Noord) waren
aanwezig. Tekens van sympathie ook van de IPA Aken en Heinsberg).

André NICOLAS
Voorzitter IPA Luik

Het Nationaal IPA-Congres gaat dit jaar door te Gent en wordt georganiseerd door de Provincie Oost Vlaanderen. ( vers text français)

Hotel NH Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent - 16 Apr 2023

 

Na het Congres zal er tevens een Galadiner plaats vinden als viering voor 70 jaar IPA België

Het programma ziet er uit als volgt :

 

 • 0900 uur:       Ontvangst met koffie en koeken

 • 1000 uur:       Voor effectieve leden en geïnteresseerden, aanvang van de Gewone Algemene Vergadering,

  • Voor niet-deelnemers AV: rondvaart in Gent 

 • 1200 uur:       Lichte lunch met 1 drankje 

 • 1400 uur:       Gegidste rondleiding in Gent. Thema: Prostitutie doorheen de jaren

 • 1600 uur:       Zonder deelname aan Gala-avond, Thuisreis

 • 1930 uur:       Start gala-avond en viering 70 jaar IPA Belgïe  -   4-gangendiner

 • Uitreiking gouden eretekens en bestendige ereleden

 

Deelname aan dagprogramma:

Leden en partners: 65€ per persoon

Niet-leden en sympathisanten: 85€ per persoon

 

Deelname aan gala-avond:

Leden en partners: 85€ per persoon

Niet-leden en sympathisanten: 95€ per persoon.

 

Inschrijven door overschrijving op rekeningnummer

Rekeningnummer BE04 0689 3581 7631 ten name van IPA OVl 70 jaar voor 27 maart 2023.

Betaling geldt als bewijs van inschrijving

 

Overnachting in hotel is mogelijk. Informatie kan via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Le Congrès national de l’IPA aura lieu à Gand cette année et est organisé par la Province de Flandre Orientale.

Hotel NH Belfort, Hoogpoort 63, 9000 Gent - 16 Apr 2023

 

Après le Congrès, il y aura également un dîner de gala pour célébrer les 70 ans de l’IPA Belgique.

Le programme est le suivant :

 

 • 0900 heures :            Accueil avec café et biscuits
   
 • 1000 heures :            Pour les membres effectifs et les parties intéressées, début de l’Assemblée Générale Ordinaire,

  • Pour les non-participants de l’AG :croisière sur les canaux à Gand

 • 1200 heures :            Déjeuner léger avec 1 boisson

 • 1400 heures :            Visite guidée à Gand. Thème : La prostitution au fil des années
   
 • 1600 heures :            Sans participation à la soirée de gala, voyage à domicile

 • 1930 heures :            Début de la soirée de gala et célébration des 70 ans de l’IPA Belgique -    Dîner 4 plats

 • Remise de décorations en or et de membres honoraires permanents

Participation au programme de jour :

Membres et partenaires : 65€ par personne

Non-membres et sympathisants : 85€ par personne

 

Participation à la soirée de gala

Membres et partenaires : 85€ par personne

Non-membres et sympathisants : 95€ par personne.

 

Inscrivez-vous par virement bancaire au numéro de compte

Numéro de compte BE04 0689 3581 7631 au nom de l’IPA OVl 70 ans avant le 27 mars 2023.

Le paiement compte comme preuve d’inscription

 

Une nuitée à l’hôtel est possible. Les informations peuvent être obtenues via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

VOORSTEL VOOR ZONDAG 16 JULI 2023 GASTRONOMISCHE CRUISE OP DE MAAS BIJ DINANT

Vervoer per bus (CARS-CLUB, Raymond, bekend bij IPA- reizigers) vanaf de parkeerplaats Douaire, aan de Brico-kant, in OTTIGNIES-L.L.N. waar u uw auto kunt parkeren. Vertrek om 08:45 uur precies. BIJEENKOMST OM 08:30 UUR.

Om 10.45 uur moeten we aankomen op de bovenste parkeerplaats van de citadel van Dinant.
Afdaling per kabelbaan, voor wie niet comfortabel is, zoals ik, gewoon niet naar beneden kijken.

Instappen voor een gastronomische cruise op de Maas richting Freÿr (rondvaart).

MENU

Aperitief witte wijn met bessenlikeur
*
Ontdekking van de eend en zijn garnering
**
Kalfsmedaillon met salie uit de tuin en aardappelgratin ***
Chocolade crunch

Koffie, water en wijn inbegrepen
Ontscheping en terugkeer per kabelbaan en bezoek aan de citadel.

Hierna kunnen we socialiseren met de lokale IPA afdeling van Namen. Terugkeer naar OTTIGNIES.

Minimaal aantal deelnemers 30, maximaal 50.
De prijs omvat de excursie, het vervoer per bus, de fooi en de maaltijd van de chauffeur + de prijs van de kleine snack in Namen.
Extra drankjes op de boot of ter plaatse zijn niet inbegrepen.
De prijs bedraagt € 120,00/persoon.

INSCHRIJFFORMULIER Terug te sturen.

Gelieve het inschrijvingsformulier terug te sturen naar VERHULST Michel, rue des Coquerées 9 in 1341 OTTIGNIES-L.L.N. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De prijs van 120,00 € is geldig voor IPA-leden en sympathisanten die in orde zijn met het lidmaatschap.
Aan niet-
leden wordt een supplement van 30,00€ gevraagd. In de tussentijd kunt u lid worden (25,00 € voor ledenrekening Bank van de Post BE13 0000 9408 4239, of sympathiasanten 30,00 € op de ING rekening, in deze gevallen vraag mij het ad hoc aansluitingsformulier.

Gelieve er rekening mee te houden dat er geen terugbetalingen worden gedaan zodra een voorschot is betaald aan de organisator of de chauffeur.

Ik schrijf me in voor deze excursie, er komt geen verhoging voor de diesel volgens de organisator.

NAAM_____________________ VOORNAAM ______________________ Lid IPA N° ____________ sympathisant __________________________ Adres _____________________________________________________

__________________________________________________________ Telefoonnummer_______________ GSM _________________________ E-mail:______________________@ _____________________________ Ik maak het bedrag van 50,00 €/persoon over op de ING-rekening BE83 3630 6687 9015 geopend op naam van IPA BRABANT-BRUSSEL Montoyerstraat 1/15 te 1000 BRUSSEL.

Ik stort 50,00 € x_________ perso(o)n(en) = ______________________ Het resterende saldo van 70,00 €/ person betaal ik uiterlijk voor 1 juni 2023 Ik ben geen lid en ik doe er 30,00 € bij x _______ =_________________ Totaal: ____________________________________________________

Ik wil lid worden van de IPA JA/NEE. Lid/Sympathisant.
Het saldo moet uiterlijk op 15 juni 2023 naar dezelfde rekening worden overgemaakt.
Ik voeg de naam en achternaam van de deelnemers toe, meisjesnaam voor de dames. __________________________________________________

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Handtekening _______________________________________________